top of page

Naši lektori

 

Predstavujeme Vám našich lektorov.

Bradley Dean Thiessen

Kvalifikácia: titul BA (Bachelor of Arts, so zameraním na anglický jazyk) z California State University v meste Fresno. Prestížny učiteľský certifikát TEFLA udeľovaný Cambridge University and the Royal Society of Arts.

Prax: učiteľská prax v International House, London, 2 roky výučby angličtiny na Los Angeles Unified School District, 13 rokov výučby angličtiny na Gymnáziu Šrobárova v Košiciach a 24 rokov výučby angličtiny pre WordArt na Slovensku.

Andrew Thiessen

Kvalifikácia: Vysokoškolský diplom, inžinierske štúdium v odbore Aplikovaná informatika

Prax: 5 rokov výučby angličtiny ako cudzieho jazyka.

Anna Nevicka

Kvalifikácia: Cambridge CAE a CPE.

Prax:  10 rokov výučby angličtiny ako cudzieho jazyka, 3 roky výučby angličtiny detí.

Alžbet Thiessen

Kvalifikácia: Vysokoškolský diplom, inžinierske štúdium 
v odbore Obchod a ekonómia

Prax: 2 roky výučby slovenčiny ako cudzieho jazyka.

Nelka Farkašová

Kvalifikácia: Vysokoškolský diplom, magisterské štúdium v odbore Chémia

Prax: 8 rokov výučby slovenčiny ako cudzieho jazyka.

bottom of page