top of page

Preklady

 

Ponúkame rozmanité prekladateľské služby.

Úradný preklad (v 26 jazykoch)

 

Preložené úradným prekladateľom, tzv. "s pečiatkou".

 

Dokument, ktorý nám necháte, bude zviazaný do úradného prekladu. Ak však potrebujete apostilovaný alebo notársky overený dokument, tieto nie sú zahrnuté v cene.

 

Ceny pre väčšinu zvyčajných prekladov:

Angličtina - Slovenčina ...................................................... 22€ za normostranu*

Nemčina - Slovenčina  ....................................................... 22€ za normostranu*

do/zo španielčiny, maďarčiny, taliančiny, franczúštiny.. 25€ za normostranu*

ostatné jazyky ........................................................... prosím, volajte kanceláriu

Neoficiálny "bežný" preklad

 

Preložený našimi skúsenými prekladateľmi, z ktorých niektorí sú držiteľmi "pečiatky" úradného prekladateľa.

 

Pre väčšie objemy textu, napríklad články alebo resumé diplomových prác...

 

Cena: závisí na dĺžke a obtiažnosti textu;

obyčajne medzi 10-15€ za normostranu.*

 

 

 

* normostrana obsahuje 1500 znakov vrátane medzier

Úprava textu native speaker-om

 

Vysoko-kvalitná profesionálna úprava textu už preloženého do angličtiny.

 

Cena: odsúhlasuje sa s klientom po nahliadnutí do textu. Cena je určená kvalitou preloženia textu a jeho komplexnosťou.

 

(Prosím, nepredkladajte text preložený prekladačom "google". Takýto preklad bude nacenený najprv ako neúradný preklad a potom bude profesionálne upravený native speaker-om.)

 

 

Úprava webových stránok

 

Vysoko-kvalitná profesionálna úprava pre internetové stránky v anglickom jazyku robená native speaker-om.

Cena: odsúhlasuje sa s klientom po nahliadnutí do textu. Cena je určená kvalitou preloženia textu a jeho komplexnosťou.

 

(Prosím, nepredkladajte text preložený prekladačom "google". Takýto preklad bude nacenený najprv ako neúradný preklad a potom bude profesionálne upravený native speaker-om.)

 

 

štandardná cena je 10-20€ za normostranu*

Tlmočenie

 

Vieme Vám zabezpečiť tlmočníka na Vaše obchodné stretnutie či iné podujatie.

 

Cena: je založená na mieste konania a špecifikáciou požadovanej slovnej zásoby. Veľmi odporúčame zaslanie názorného textu alebo časti dokumentačnej prípravy, aby sa tlmočník vedel pripraviť vopred ... zvyčajne okolo 20-30€ za hodinu

 

Takisto zabezpečujeme bezdrôtové načúvacie zariadenie pre Vaše pohodlie. Maximálny počet poslucháčov: 14;   individuálne zariadenia: 7

Cena dohodou plus potrebné zložiť zálohu.

 

 

bottom of page