top of page

Úradný preklad

 

Úradné preklady sú úradné papierové dokumenty skladajúce sa z titulného listu, Vášho dokumentu, prekladu v cieľovom jazyku a doložky, ktorá obsahuje prekladateľove identifikačné údaje a registračné čísla dokumentu. Najprv musíte predložiť Váš dokument, ktorý bude neskôr fyzicky zviazaný do prekladu v závislosti na konečnom určení prekladu. Možno tam musí byť sprievodná apostila alebo notársky overená kópia originálu.

Časté typy dokumentov, ktoré vyžadujú úradný preklad:

Rodné, úmrtné, sobášne a rozvodové listy

Závet a splnomocnenie

Študijné dodatky a preklady diplomov a certifikátov

Vyhlásenia a štatúty z ambasád a veľvyslanectiev

Výpis z registra trestov

 

Obyčajne trvá 2-3 pracovné dni, než je preklad hotový, podľa množstva textu. Expresný preklad (hotový v ten istý deň) je možný za poplatok navyše.

 

Všetky úradné preklady sú archivované pre prípad, že potrebujete kópiu. Budete iba potrebovať doniesť ďalšiu verziu Vášho prekladu na zviazanie (obyčajná alebo notársky overená kópia pôvodného dokumentu k prekladu).

bottom of page